Ukrainian language (#2199)

pull/2207/head
YALdysse 2 months ago committed by GitHub
parent 9c59c27eff
commit e502f4291e
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23

@ -0,0 +1,19 @@
L - Обрати мову
F1 - Відобразити довідку
F2 - Переглянути та завантажити файли з локального диску
F3 - Переключитись між видами деревом <-> списком
F4 - Завантажити Windows/Linux з локального диску
F5 - Утиліти
F6 - Завантажити Custom Grub2 меню
F7 - Переключитись між графічним інтерфейсом <-> текстовим інтерфейсом
m/Ctrl+m - Контрольна сума образу диску (md5/sha1/sha256/sha512)
d/Ctrl+d - Режим Memdisk (Тільки для не великих образів WinPE/LiveCD ISO/IMG)
w/Ctrl+w - Режим WIMBOOT (Тільки для ISO файлів Windows/WinPE)
r/Ctrl+r - Режим Grub2 (Тільки для деяких дистрибутивів Linux)
i/Ctrl+i - Сумісний режим (Тільки для зневадження)
u/Ctrl+u - Завантажити драйвер ISO EFI (Тільки для зневадження, не офіційно)
Натисність ESC для того, щоб повернутися ......

@ -0,0 +1,93 @@
{
"VTLANG_LANGUAGE_NAME": "Ukrainian (Українська)",
"VTLANG_STR_HOTKEY_LIST": "L:Мова F1:Допомога F2:Перегляд F3:Вид списком F4:Локальне завантаження F5:Інструменти F6:Вийти з меню",
"VTLANG_STR_HOTKEY_TREE": "L:Мова F1:Допомога F2:Перегляд F3:Вид деревом F4:Локальне завантаження F5:Інструменти F6:Вийти з меню",
"VTLANG_RETURN_PREVIOUS": "Повернутись до попереднього меню [Esc]",
"VTLANG_RETURN_PRV_NOESC": "Повернутись до попереднього меню",
"VTLANG_MENU_LANG": "Вибір мови меню",
"VTLANG_LB_SBOOT_WINDOWS": "Знайти та завантажити Windows",
"VTLANG_LB_SBOOT_G4D": "Знайти та завантажити Grub4dos",
"VTLANG_LB_SBOOT_HDD1": "Завантажити 1-й локальний диск",
"VTLANG_LB_SBOOT_HDD2": "Завантажити 2-й локальний диск",
"VTLANG_LB_SBOOT_HDD3": "Завантажити 3-й локальний диск",
"VTLANG_LB_SBOOT_X64EFI": "Знайти та завантажити BOOTX64.EFI",
"VTLANG_LB_SBOOT_IA32EFI": "Знайти та завантажити BOOTIA32.EFI",
"VTLANG_LB_SBOOT_AA64EFI": "Знайти та завантажити BOOTAA64.EFI",
"VTLANG_LB_SBOOT_XORBOOT": "Знайти та завантажити xorboot",
"VTLANG_FILE_CHKSUM": "Контрольна сума файлу",
"VTLANG_CHKSUM_MD5_CALC": "Розрахувати md5sum",
"VTLANG_CHKSUM_SHA1_CALC": "Розрахувати sha1sum",
"VTLANG_CHKSUM_SHA256_CALC": "Розрахувати sha256sum",
"VTLANG_CHKSUM_SHA512_CALC": "Розрахувати sha512sum",
"VTLANG_CHKSUM_MD5_CALC_CHK": "Розрахувати та перевірити md5sum",
"VTLANG_CHKSUM_SHA1_CALC_CHK": "Розрахувати та перевірити sha1sum",
"VTLANG_CHKSUM_SHA256_CALC_CHK": "Розрахувати та перевірити sha256sum",
"VTLANG_CHKSUM_SHA512_CALC_CHK": "Розрахувати та перевірити sha512sum",
"VTLANG_POWER": "Живлення",
"VTLANG_POWER_REBOOT": "Перезавантажити",
"VTLANG_POWER_HALT": "Завершити роботу",
"VTLANG_POWER_BOOT_EFIFW": "Перезавантажитись до налаштувань EFI",
"VTLANG_KEYBRD_LAYOUT": "Розкладка клавіатури",
"VTLANG_HWINFO": "Відомості про пристрій",
"VTLANG_RESOLUTION_CFG": "Налаштування роздільної здатності",
"VTLANG_SCREEN_MODE": "Screen Display Mode",
"VTLANG_SCREEN_TEXT_MODE": "Перейти до текстового інтерфейсу",
"VTLANG_SCREEN_GUI_MODE": "Перейти до графічного інтерфейсу",
"VTLANG_THEME_SELECT": "Обрати тему",
"VTLANG_UEFI_UTIL": "Ventoy UEFI Утиліти",
"VTLANG_UTIL_SHOW_EFI_DRV": "Відобразити драйвери EFI",
"VTLANG_UTIL_FIX_BLINIT_FAIL": "Виправити помилку Windows 'BlinitializeLibrary Failure'",
"VTLANG_JSON_CHK_JSON": "Перевірити налаштування плагіну 'json' (ventoy.json)",
"VTLANG_JSON_CHK_CONTROL": "Перевірити налаштування плагіну 'global control'",
"VTLANG_JSON_CHK_THEME": "Перевірити налаштування плагіну 'theme'",
"VTLANG_JSON_CHK_AUTOINS": "Перевірити налаштування плагіну 'auto install'",
"VTLANG_JSON_CHK_PERSIST": "Перевірити налаштування плагіну 'persistence'",
"VTLANG_JSON_CHK_MENU_ALIAS": "Перевірити налаштування плагіну 'menu alias'",
"VTLANG_JSON_CHK_MENU_TIP": "Перевірити налаштування плагіну 'menu tip'",
"VTLANG_JSON_CHK_MENU_CLASS": "Перевірити налаштування плагіну 'menu class'",
"VTLANG_JSON_CHK_INJECTION": "Перевірити налаштування плагіну 'injection'",
"VTLANG_JSON_CHK_AUTO_MEMDISK": "Перевірити налаштування плагіну 'auto memdisk'",
"VTLANG_JSON_CHK_IMG_LIST": "Перевірити налаштування плагіну 'image list'",
"VTLANG_JSON_CHK_IMG_BLIST": "Перевірити налаштування плагіну 'image blacklist plugin'",
"VTLANG_JSON_CHK_CONF_REPLACE": "Перевірити налаштування плагіну 'boot conf replace'",
"VTLANG_JSON_CHK_DUD": "Перевірити налаштування плагіну 'dud'",
"VTLANG_JSON_CHK_PASSWORD": "Перевірити налаштування плагіну 'password'",
"VTLANG_NORMAL_MODE": "Завантажити в нормальному режимі",
"VTLANG_WIMBOOT_MODE": "Завантажити в режимі wimboot",
"VTLANG_GRUB2_MODE": "Завантажити в режимі GRUB2",
"VTLANG_MEMDISK_MODE": "Завантажити в режимі MEMDISK",
"VTLANG_RET_TO_LISTVIEW": "Повернутись до перегляду списком",
"VTLANG_RET_TO_TREEVIEW": "Повернутись до деревовидного перегляду",
"VTLANG_NO_AUTOINS_SCRIPT": "Завантажитись без шаблону авто-інсталяції",
"VTLANG_AUTOINS_USE": "Завантажити з",
"VTLANG_NO_PERSIST": "boot without persistence",
"VTLANG_PERSIST_USE": "Завантажити з ",
"VTLANG_BROWER_RETURN": "Повернутись",
"VTLANG_ENTER_EXIT": "натисніть Enter для виходу",
"VTLANG_ENTER_REBOOT": "натисніть Enter для перезавантаження",
"VTLANG_ENTER_CONTINUE": "натисніть Enter для продовження",
"VTLANG_CTRL_TEMP_SET": "Налаштування тимчасового контролю",
"VTLANG_WIN11_BYPASS_CHECK": "Обійти перевірку CPU/TPM/SecureBoot під час інсталяції Windows 11",
"VTLANG_WIN11_BYPASS_NRO": "Обійти вимогу онлайн-аккаунту під час інсталяції Windows 11",
"VTLANG_LINUX_REMOUNT": "Монтувати розділ Ventoy після завантаження Linux",
"VTLANG_SECONDARY_BOOT_MENU": "Відображити вторинне меню завантаження",
"MENU_STR_XXX": ""
}
Loading…
Cancel
Save